Trať Bahňáka
zázemí 2019

Toto byla trať roku 2019

Co si připraví pořadatelé na rok 2020 je zatím tajemstvím.
Ale ať to víš první, sledujte náš Facebook.

 

Pravidla závodu

Organizátor sportovní akce Bahňák stanovuje následující pravidla závodu:

  • Závodník se po dobu závodu nesmí dostat mimo vyznačenou trať. V opačném případě bude diskvalifikován.
  • Pomalejší závodník musí uvolnit dráhu rychlejšímu závodníkovi a umožnit mu bezpečné předběhnutí.
  • Každý závodník má pro překonání překážky 3 pokusy. Po vyčerpání třetího pokusu bude diskvalifikován.
  • V družstvu je nositelem čipu pouze jeden závodník. Ten musí překročit cílovou čáru jako poslední z družstva. V opačném případě nebude družstvu započten cílový čas a bude diskvalifikováno.
  • Před závodem ani v jeho průběhu nesmí závodník požít alkoholické, návykové nebo jiné omamné látky.
  • Závodníci startují chronologicky dle startovních čísel. Každý závodník musí být včas připraven ve startovním prostoru. Závodník, který nebude připraven v době svého startu bude diskvalifikován.
  • Časoměrný čip je v kategorii jednotlivců nepřenosný (neplatí v rámci družstva). Každý závodník je povinen jej odevzdat neprodleně po ukončení závodu rozhodčímu nebo obsluze časomíry.
  • Pokud závodník ukončí závod před dosažením cíle, musí okamžitě opustit trať a pokud možno bez prodlení se dostavit k nejbližšímu stanovišti rozhodčího.

Závodník musí být na startu připraven nejpozději 15 minut před očekávaným startem (dle startovního čísla a pokynů rozhodčích) s řádně nasazeným čipem a viditelně označen startovním číslem. Při nedodržení této podmínky nebude účast závodníkovi povolena a startovné propadne bez náhrady!

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!

Generální partneři
Hasičský záchraný sbor Karlovarského kraje Městský dům kultury Sokolov Ministerstvo obrany České republiky Karlovarský kraj http://www.zivykraj.cz/cz/
Hlavní partneři
Studio Fresh Net s.r.o, Karlovy Vary Marent půjčovna stavebních strojů INOVBěh a funkční fitness PHP servis - podnik hasičské prevence Wolfnet
Sponzoři
Vojenská zdravotní pojišťovna Jaroslav Blažej - výroba strojů a zařízení Vodohospodářská společnost Sokolov Eletur Zverimex Pajtaš Nero drinks Květinářství Pampeliška
Mediální partneři
Regionálí televite Rock Radio