Trať Bahňáka
pro děti 2019

Toto byla trať roku 2019

Co si připraví pořadatelé na rok 2020 je zatím tajemstvím.
Ale ať to víš první, sledujte náš Facebook.

O trati

Do závodu se startuje v časových intervalech tak, aby trať byla vždy průchodná a to ve skupinách po 6 jednotlivcích nebo paralelně 2 tříčlenné týmy.

Trať se s každým ročníkem mění. Některé překážky si necháváme pro závodníky jako překvapení. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout překážky z minulých ročníků.

Pravidla závodu

Organizátor sportovní akce Bahňák stanovuje následující pravidla závodu:

  • Závodník se po dobu závodu nesmí dostat mimo vyznačenou trať. V opačném případě bude diskvalifikován.
  • Pomalejší závodník musí uvolnit dráhu rychlejšímu závodníkovi a umožnit mu bezpečné předběhnutí.
  • Každý závodník má pro překonání překážky 3 pokusy. Po vyčerpání třetího pokusu bude diskvalifikován.
  • V družstvu je nositelem čipu pouze jeden závodník. Ten musí překročit cílovou čáru jako poslední z družstva. V opačném případě nebude družstvu započten cílový čas a bude diskvalifikováno.
  • Před závodem ani v jeho průběhu nesmí závodník požít alkoholické, návykové nebo jiné omamné látky.
  • Závodníci startují chronologicky dle startovních čísel. Každý závodník musí být včas připraven ve startovním prostoru. Závodník, který nebude připraven v době svého startu bude diskvalifikován.
  • Časoměrný čip je v kategorii jednotlivců nepřenosný (neplatí v rámci družstva). Každý závodník je povinen jej odevzdat neprodleně po ukončení závodu rozhodčímu nebo obsluze časomíry.
  • Pokud závodník ukončí závod před dosažením cíle, musí okamžitě opustit trať a pokud možno bez prodlení se dostavit k nejbližšímu stanovišti rozhodčího.

Závodník musí být na startu připraven nejpozději 15 minut před očekávaným startem (dle startovního čísla a pokynů rozhodčích) s řádně nasazeným čipem a viditelně označen startovním číslem. Při nedodržení této podmínky nebude účast závodníkovi povolena a startovné propadne bez náhrady!

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!

Generální partneři
Hasičský záchraný sbor Karlovarského kraje Městský dům kultury Sokolov Ministerstvo obrany České republiky Karlovarský kraj http://www.zivykraj.cz/cz/
Hlavní partneři
Studio Fresh Net s.r.o, Karlovy Vary Marent půjčovna stavebních strojů INOVBěh a funkční fitness PHP servis - podnik hasičské prevence Wolfnet
Sponzoři
Vojenská zdravotní pojišťovna Jaroslav Blažej - výroba strojů a zařízení Vodohospodářská společnost Sokolov Eletur Zverimex Pajtaš Nero drinks Květinářství Pampeliška
Mediální partneři
Regionálí televite Rock Radio